Terminarz turniejów

Regulamin udziału w turniejach:

 • Uczestnikiem może być każdy uczęszczający na zajęcia do Szkoły Tenisa Globallsport lub spoza niej,  który zgłosi swój udział minimum na 3 dni przed rozpoczęciem turnieju.
 • Za każdy turniej wpisowe płatne jest osobno przed rozpoczęciem danego turnieju i wynosi: 50zł od kategorii
 • Turnieje rozgrywane będą zgodnie z zasadami Tenis10, z podziałem na kategorie wiekowe:
  - do lat 7 - kategoria niebieska,
  - do lat 8 - kategoria czerwona,
  - do lat 9 - kategoria pomarańczowa,
  - do lat 10 - kategoria zielona,
  - do lat 12 - kategoria żółta,
 • Na wniosek rodziców/opiekunów istnieje możliwość gry w starszej kategorii wiekowej,
 • Istnieje możliwość gry jednocześnie w kategorii niebieskiej i czerwonej, czerwonej i pomarańczowej, pomarańczowej i zielonej oraz zielonej i żółtej. Klasyfikacja w każdej z nich liczona jest oddzielnie, a punkty nie są sumowane.
 • Wszystkie szczegółowe informacje na temat danego turnieju podawane będą najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem. Dotyczyć będą miejsca oraz godzin rozgrywania spotkań w poszczególnych kategoriach.
 • Zgłoszenie prosimy kierować na adres mailowy: poczta@globallsport.pl lub dzwoniąc, ewentualnie wysyłając sms pod nr kom: 693-664-999
 • Wpisowe należy kierować na konto: 68 1950 0001 2006 05728970 0002 IdeaBank, Globalsport Bartosz Deba.
  W tytule przelewu prosimy wpisywać: imię i nazwisko oraz kategorie wiekową

Terminarz na sezon 2016/2017

Kategoria niebieska
(do lat 7)
Kategoria czerwona
(do lat 8)
Kategoria pomarańczowa
(do lat 9)
Kategoria
zielona
(do lat 10)
Kategoria
żółta
(do lat 12)
 
1)

 1)

1)


 1)
1)

DOŁĄCZ DO NAS - GWARANCJA DOBREJ ZABAWY