Tabela TLT Globallsport

KATEGORIA ŻÓŁTA

KATEGORIA ZIELONA

Miejsce  Zawodnik  I
turniej
II
turniej

III
turniej

IV
turniej

Suma  punktów
1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.             
7.            
8.            

KATEGORIA POMARAŃCZOWA

Miejsce  Zawodnik  
I turniej


II turniej
III
turniej


IV turniej
Suma  punktów
1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            
8.            
9.            
10.            
11.            

KATEGORIA CZERWONA