Terminarz turniejów

Regulamin udziału w turniejach:

 • Uczestnikiem może być każdy uczęszczający na zajęcia do Szkoły Tenisa Globallsport lub spoza niej,  który zgłosi swój udział minimum na 3 dni przed rozpoczęciem turnieju.
 • Za każdy turniej wpisowe płatne jest osobno przed rozpoczęciem danego turnieju i wynosi: 50zł od kategorii
 • Turnieje rozgrywane będą zgodnie z zasadami Tenis10, z podziałem na kategorie wiekowe:
  - do lat 7 - kategoria niebieska,
  - do lat 8 - kategoria czerwona,
  - do lat 9 - kategoria pomarańczowa,
  - do lat 10 - kategoria zielona,
  - do lat 12 - kategoria żółta,
 • Na wniosek rodziców/opiekunów istnieje możliwość gry w starszej kategorii wiekowej,
 • Istnieje możliwość gry jednocześnie w kategorii niebieskiej i czerwonej, czerwonej i pomarańczowej, pomarańczowej i zielonej oraz zielonej i żółtej. Klasyfikacja w każdej z nich liczona jest oddzielnie, a punkty nie są sumowane.
 • Wszystkie szczegółowe informacje na temat danego turnieju podawane będą najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem. Dotyczyć będą miejsca oraz godzin rozgrywania spotkań w poszczególnych kategoriach.
 • Zgłoszenie prosimy kierować na adres mailowy: poczta@globallsport.pl lub dzwoniąc, ewentualnie wysyłając sms pod nr kom: 693-664-999
 • Wpisowe należy kierować na konto: 68 1950 0001 2006 05728970 0002 IdeaBank, Globalsport Bartosz Deba.
  W tytule przelewu prosimy wpisywać: imię i nazwisko oraz kategorie wiekową

Terminarz na sezon 2018/2019

Kategoria niebieska
(do lat 7)
Kategoria czerwona
(do lat 8)
Kategoria pomarańczowa
(do lat 9)
Kategoria
zielona
(do lat 10)
Kategoria
żółta
(do lat 12)
 
1)
       

DOŁĄCZ DO NAS - GWARANCJA DOBREJ ZABAWY